Privacy Beleid

Privacy Beleid

Laatst bijgewerkt: november 21, 2022

Dit Privacybeleid ("Beleid") regelt de toegang tot en het gebruik van alle delen van de website en mobiele applicatie met het merk as My NEO Group en verwijst naar het domein https://www.myneogroup.com nl (hierna de "Website" "App" genoemd) en alle documenten, gegevens, materialen of andere informatie die op de Website en/of App beschikbaar worden gesteld.

Dit beleid is van toepassing op alle platformen, websites en/of apps en My NEO Group Exploitanten. Neem even de tijd om dit privacybeleid samen met het cookiebeleid aandachtig door te lezen en merk op dat door gebruik te maken van My NEO Group, stemt u in met het verzamelen, opslaan, verwerken en overdragen van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit beleid.

Dit beleid is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de website en/of app.

Dit beleid kan in verschillende talen beschikbaar zijn; alle versies zijn juridisch bindend, maar in het geval van inconsistentie tussen de Engelse versie en een vertaalde versie, prevaleert de Engelse versie.

INHOUD

1. DOEL VAN DIT BELEID

2. DEFINITIES

3. AANVAARDING

4. DE PERSOONSGEGEVENS My NEO Group VERZAMELT BIJ GEBRUIKERS

5. WAAROM WORDEN PERSOONSGEGEVENS VAN GEBRUIKERS GEBRUIKT?

6. GEGEVENSOVERDRACHT

7. BESCHERMING EN OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS

8. DATARETENTIE

9. BESCHERMING EN OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS

10.UW RECHTEN BESCHERMD ONDER DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

11. PRIVACYVOORWAARDEN BIJ HET GEBRUIK VAN DIGITALE MIDDELEN EN BLOCKCHAIN

12. WIJZIGINGEN

13. CONTACTGEGEVENS

DOEL VAN DIT BELEID

Wij van My NEO Group weten en begrijpen hoe belangrijk het voor u is om te begrijpen hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan, verwerken, delen en gebruiken. We respecteren en beschermen de privacy van de persoonlijke gegevens van onze gebruikers op ons platform.

Het doel van dit beleid is om te beschrijven hoe My NEO Group verzamelt, verwerkt en beheert persoonsgegevens van Gebruikers via de Website en/of App, die ontwikkeld zijn om aan te bieden My NEO Group services.

DEFINITIES

"Persoonlijke gegevens" betekent alle informatie met betrekking tot commerciële transacties, die

geheel of gedeeltelijk wordt verwerkt door middel van apparatuur die automatisch werkt op daartoe gegeven instructies;

is opgenomen met de bedoeling dat deze geheel of gedeeltelijk door middel van dergelijke apparatuur wordt verwerkt; of is geregistreerd als onderdeel van een relevant bestand of met de bedoeling dat het onderdeel zou moeten uitmaken van een relevant bestand, dat direct of indirect betrekking heeft op een betrokkene, die wordt geïdentificeerd of identificeerbaar uit die informatie, of uit die en andere informatie in het bezit van een gegevensgebruiker, inclusief eventuele gevoelige persoonsgegevens en meningsuitingen over de betrokkene;

"Gebruiker(s)" betekent elke rechtspersoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en handelingsbekwaam is die met succes een account aanmaakt in My NEO Group en voltooit en slaagt voor hun Know Your Client ("KYC").

" Document(en)” omvat elk medium waarop gegevens zijn vastgelegd, of dit nu gedrukt is, of op band, of film of langs elektronische weg, of anderszins;

kaart, diagram, foto, film, microfilm, videoband, geluidsopname of machineleesbare opname; elke opname die kan worden geproduceerd uit een machineleesbare opname door middel van apparatuur of een programma, of een combinatie van beide, of

alle apparatuur of een programma, of een combinatie van beide, en voor dat doel wordt gebruikt door de openbare of particuliere instantie die houder is van de registratie;

"PEP" betekent een politiek prominente persoon verwijst naar een natuurlijke persoon (en omvat waar relevant een familielid of naaste medewerker) die een prominente openbare functie heeft of heeft gekregen, inclusief maar niet beperkt tot een staatshoofd of regeringsleider , hoge regering of een belangrijke functionaris van een politieke partij (alle volledige definities voor PEP worden verder gegeven in BVI's Anti Money Laundering [AML] and Sanctions Rules and Guidance).

AANVAARDING

Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van My NEO Group, stemt u in en accepteert u de voorwaarden van dit beleid. Als u het niet eens bent met of instemt met de gegevens die we nodig hebben voor enig aspect van dit beleid, moet u op elk moment uw toestemming intrekken en de toegang tot of het gebruik van onze diensten beëindigen.


DE PERSOONSGEGEVENS My NEO Group VERZAMELT BIJ GEBRUIKERS

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld en opgeslagen bij My NEO Group om onze producten en diensten te leveren, te ontwikkelen en te verbeteren, waaronder technische infrastructuur, beveiliging, compliance, fraudepreventie en klantenondersteuning. We doen er alles aan om due diligence te betrachten bij het omgaan met elke gebruiker en tijdens het zakendoen zorgen we ervoor dat deze in staat is om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving die vereist is om het faciliteren van witwassen van geld en terrorismefinanciering te voorkomen.

My NEO Group verzamelt gebruikersinformatie volgens de verschillende niveaus, waarbij elk niveau overeenkomt met het aantal Know Your Client [KYC]-verificaties dat elke gebruiker tijdens het onboardingproces heeft ondergaan.

De persoonsgegevens die we verzamelen My NEO Group Gebruikers zijn;

Als Retail-gebruikers;

Voor- en achternaam

Geboortedatum

Email adres

Geslacht

Woonplaats adres

Nationaliteit

Landcode

Telefoonnummer

Werkstatus

Aard van het dienstverband

Werkgeversgegevens

Door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs of rijbewijs

Paspoort details

Bewijs van woonplaatsen

Salaris certificaat

Bron van fonds

Sanctielijst & PEP-vragenlijst

Audio- of video-opnamen

Als zakelijke gebruikers;

Bedrijfsnaam

Land van oprichting

Land van operatie

Gegevens geautoriseerde persoon

Gegevens uiteindelijk begunstigde eigenaar

Een kopie van het oprichtingscertificaat

Bron van fondsen Verificatiedocumenten

UBO-structuur

Een machtigingsbrief afgegeven aan een persoon die optreedt namens de entiteit

Sanctielijst & PEP Vragenlijst

Paspoortkopieën van alle bestuurders en aandeelhouders

Geldige handelslicentie

Akte van oprichting

Statuut

Geregistreerd adres

Gecontroleerde jaarrekening

UBO Bewijs van adres

Audio- of video-opnamen

Geautomatiseerde informatie opgeslagen door My NEO Group zijn;

Browserinformatie

IP-adres

Login Informatie

Browsertype en versie

Tijdzone-instelling

Platform

Besturingssysteem

Transactie Geschiedenis

Geraadpleegde pagina's en aangeklikte links

Openbare blockchain-gegevens

Log informatie

Apparaatspecifieke informatie

Locatie

Systeem activiteit

Uniforme bronzoekers [URL]

Gegevens verzameld via Cookies


WAAROM GEBRUIKERS ER WORDEN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

Om met de gebruiker te communiceren

Om te voldoen aan wet- en regelgeving

Om fraude en kredietrisico's op te sporen en te voorkomen

Om te voorzien, problemen op te lossen en te verbeteren My NEO Group Diensten

Om onze voorwaarden in onze Gebruikersovereenkomst af te dwingen

Om klantenservice te bieden

Om de kwaliteitscontrole te waarborgen

Om de netwerk- en informatiebeveiliging te waarborgen

Om de gebruikerservaring te verbeteren en te personaliseren

Om bedrijfsovernames, fusies of transacties te vergemakkelijken

Om deel te nemen aan marketingactiviteiten

Voor transactieservices

Doeleinden waarvoor we de toestemming van de gebruiker vragen

DATA OVERDRACHT

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met geselecteerde derde partijen, waaronder zakelijke leveranciers, distributeurs en onderaannemers, wanneer dit nodig is voor de levering van onze diensten, of wanneer er een wettelijke basis is om dit te doen. Voornoemde derden verzamelen, gebruiken en openbaren uw gegevens alleen op de door ons aangegeven manieren om adequate dienstverlening te kunnen bieden.

We zorgen er verder voor dat we voldoen aan de toepasselijke wettelijke normen voor gegevensbescherming en we zullen alleen informatie delen in de volgende omstandigheden:

Met toepasselijke regelgevende instanties van het Britse Maagdeneiland

In het geval van verdachte activiteiten of transacties zoals fraude, belasting, witwassen van geld of terrorismefinanciering, My NEO Group is verplicht om de persoonlijke informatie van de Gebruiker te delen met de toepasselijke regelgevende instanties.

Met externe KYC/AML-serviceproviders van My NEO Group aan identiteitsverificatieservices in het onboardingproces van gebruikers en in het lopende transactiebewakingsproces.

My NEO Group is van plan om de strengste normen van naleving, veiligheid en transparantie in zijn werking te handhaven en te implementeren, te beginnen met gedetailleerde verificatie van gebruikers aan boord en beheert een transactiebewakingssysteem om de aard van de virtuele activaportefeuille te traceren waarnaar elk van onze gebruikers verzendt of ontvangt van dus My NEO Group verkrijgt de informatie van de gebruiker via externe KYC/AML-serviceproviders om een ​​gestroomlijnd verificatieproces voor individuen en bedrijven te bieden met wereldwijde dekking, configureerbare verificatieregels, gedetailleerde en casemanagementtools, samen met PEP-databasescreening, screening op financiële criminaliteit, verificatie van de wettigheid van activa en verschuldigde ijverige diensten.

Met dienstverleners onder contracten om het bedrijf te runnen.

Voorbeeld van de soorten dienstverleners anders dan vermeld in artikel 8 (ii)

Cloud Storage

Betalingsproces

Transactiebewaking

Network Infrastructure

Security

Klantenservice

Marketing

Data analytics

We dragen alleen de minimale hoeveelheid gegevens over die nodig is voor een bepaalde uitbestede dienstverlener(s) en we werken alleen samen met de uitbestede dienstverleners die een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens kunnen bieden en waarborgen.

Met onze gelieerde ondernemingen/zakenpartners als algemeen onderdeel van zakendoen om diensten aan te bieden

Met financiële instelling waarmee we samenwerken om betalingen te verwerken die u hebt geautoriseerd

My NEO Group zorgt ervoor dat de serviceproviders en gelieerde ondernemingen/zakenpartners die persoonlijke informatie verwerken, de vertrouwelijkheid van deze informatie erkennen en het recht op privacy van de gebruiker beschermen door te voldoen aan alle toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetten

BESCHERMING EN OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS

My NEO Group handhaaft fysieke, technische, administratieve en procedurele waarborgen in verband met het verzamelen, opslaan en openbaar maken van de persoonlijke gegevens van de gebruiker. We gebruiken firewallbarrières, coderingstechnieken en authenticatieprocedures om de veiligheid van de online sessies van de gebruiker te handhaven.

In het geval dat een Gebruiker op verschillende apparaten inlogt op zijn/haar account, My NEO Group zal een beveiligingswaarschuwing melden om de bescherming van het account van de gebruiker te bevestigen en te waarborgen.

My NEO Group Gebruikers wordt verzocht hun accountwachtwoord te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang om onnodige authenticatieproblemen te voorkomen. Om verlies, misbruik, ongeoorloofde verkrijging of wijziging van uw gegevens te voorkomen, wordt Gebruikers verzocht het sterkste wachtwoord te kiezen en de accountprivacygegevens te beschermen tegen derden. In geval van ongeoorloofde toegang, zal de My NEO Group dringt er bij de gebruikers op aan om de klantenondersteuning onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Voorts My NEO Group garandeert niet de veiligheid of privacy van gegevens die via e-mail, telefoon of sms worden verzonden, totdat dergelijke gegevens het domein van ons netwerk bereiken, aangezien we geen toegang hebben om dergelijke gegevens te beschermen totdat deze ons netwerkdomein bereiken.

DATARETENTIE

My NEO Group bewaart het origineel of een gewaarmerkte kopie van alle KYC-documenten, gegevens en informatie die het van zijn gebruiker ontvangt in een gemakkelijk opvraagbaar formaat gedurende vijf [5] jaar.

Wanneer een onderzoek naar een verdachte Gebruiker of een verdachte transactie is gestart en in geval van voortzetting van het onderzoek met betrekking tot de Gebruiker, My NEO Group zal geen relevante gegevens vernietigen, ook al is de voorgeschreven bewaartermijn verstreken door de rapporterende autoriteit, omdat we onderworpen zijn aan bepaalde antiwitwaswetten.

Bovendien worden informatie of gegevens verzameld via technische middelen zoals cookies, webpaginatellers en andere analysetools bewaard voor een periode van maximaal één jaar vanaf het verstrijken van het cookiebeleid.

ALGEMENE GEGEVENSBESCHERMINGSVOORSCHRIFTEN VAN DE EU

Het My NEO Group is verplicht en gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming [AVG], die is opgesteld en aangenomen door de Europese Unie om de gegevens van EU-burgers te reguleren en te beschermen. Deze regeling is op 25 mei 2018 in werking getreden en My NEO Group zal aansprakelijk worden gesteld voor elke schending van haar privacy- en beveiligingsnormen, met sancties.

Volgens de AVG, My NEO Group biedt privacyverklaring,

in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm, geschreven in duidelijke en duidelijke taal, tijdig aangeleverd; en gratis verstrekt.

UW RECHTEN BESCHERMD ONDER DE ALGEMENE GEGEVENSBESCHERMINGSVERORDENING

Onder bepaalde omstandigheden hebt u rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, die hieronder in meer detail worden uiteengezet

Toegang vragen

Hierdoor kunt u kopieën van uw persoonsgegevens ontvangen. We bewaren over u en om te controleren of we deze rechtmatig verwerken. Dit wordt ook wel een "toegangsverzoek van een betrokkene" genoemd. Hierdoor kunt u eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die we over u hebben laten corrigeren, hoewel we mogelijk de juistheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt, moeten verifiëren.

Verzoek om verwijdering

Dit stelt u in staat om ons te verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen of te verwijderen als er geen goede reden is om deze verder te verwerken. Houd er rekening mee dat er omstandigheden kunnen zijn waarin we wettelijk gerechtigd zijn om uw persoonlijke gegevens te bewaren.

Verzoek om verwerking te beperken

Hiermee kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die worden verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen. In het geval van een dergelijk bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die prevaleren boven de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Verzoek tot objectverwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons beroepen op een legitiem belang (of dat van een derde partij) en er is iets in uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze grond, aangezien u voelen dat het gevolgen heeft voor uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden.

Verzoek tot overdracht

Als u ons hierom verzoekt, zullen wij u of een door u gekozen derde partij uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of waar we de informatie hebben gebruikt om een ​​contract met u uit te voeren.

PRIVACYVOORWAARDEN BIJ HET GEBRUIK VAN DIGITALE MIDDELEN EN BLOCKCHAIN

De digitale activa worden vastgelegd op een openbare blockchain. Het is een grootboek, wat een keten van blokken betekent waarbij elk blok de opname van elke gegevensoverdracht bevat. Blockchains zijn gedecentraliseerde netwerken of netwerken van derden die niet worden gecontroleerd of geëxploiteerd door een externe dienstverlener of gelieerde ondernemingen of zakenpartners van My NEO Group, en we hebben geen toegang of bevoegdheid om persoonlijke gegevens van dergelijke netwerken te wissen, wijzigen of wijzigen.

WIJZIGINGEN

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken dit beleid op elk moment te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of te vervangen en dergelijke updatedetails zullen bovenaan deze pagina worden aangegeven. We zullen dit beleid herzien en herzien wanneer er zich materiële omstandigheden voordoen die van invloed kunnen zijn op ons vermogen om dit beleid toe te passen overeenkomstig de bepalingen van wettelijke en wettelijke vereisten. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

We zullen onze Gebruikers informeren over alle materiële wijzigingen in dit Beleid door de bijgewerkte versie van dit Beleid op onze Website en/of App te publiceren. Wanneer een bijgewerkte versie van het Beleid wordt vrijgegeven, betekent uw voortdurende toegang tot de Website en/of App dat u akkoord gaat met de bijgewerkte inhoud en ermee instemt zich te houden aan het bijgewerkte Beleid.

CONTACT INFORMATIE

In het geval van opmerkingen, vragen, onderzoeken of klachten met betrekking tot dit beleid, heeft de gebruiker het recht om vragen en/of zorgen in te dienen bij [e-mail beveiligd]